Kybersodankäynti
Tieto on valtaa
Kuten aina ennenkin, tieto on valtaa myös 2290-luvulla.